บริการของเรา

งานมิลลิ่ง

เครื่องจักรของเรา

CNC machines:

Charmilles Mikron

Hardinge

Hwachon

YCM

Milling machines

Charmilles Mikron

Hardinge

Hwachon

Excetek

Turning machine

Charmilles Mikron

Hardinge

Hwachon

งานเจียระไน

เครื่องจักรของเรา

12 Grinding machines: Okamoto

งานกัดด้วยตัวนำไฟฟ้า/งานอีดีเอ็ม

เครื่องจักรของเรา

10 CNC EDM machines: Charmilles Sodick

งานตัดด้วยลวด

เครื่องจักรของเรา

7 CNC Wirecut Machines: Charmilles, Sodick, YCM

งานเชื่อมด้วยเลเซอร์

เครื่องจักรของเรา

2 Machines: Sisma

ตัวอย่างผลงาน