ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร

รายละเอียดของงาน

  • ควบคุมเครื่องจักร ประเภทไวร์คัท, เจียระไน, หรือ เครื่องซีเอ็นซี ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • จบการศึกษาระดับ ม.6, ปวช, ปวส ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณสมใจ วีทอง