บริษัท เอ-ทีม พรีซิชั่น จำกัด

ดำเนินธุรกิจขึ้นรูปโลหะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่มีความละเอียดสูงเพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 ตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการธุรกิจมากว่า 35 ปี เนื่องด้วยเราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพเหนือมาตรฐานในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน นอกเหนือจากนี้เรายังให้ความสำคัญในการเลือกใช้เครื่องจักร เครืองมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีความเที่ยงตรงสูง จากความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เราสามารถควบคุมความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ของเราให้อยู่ที่ 0-2 ไมครอน ต่อความยาว 100 มิลลิเมตร ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้นำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 มาใช้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายคุณภาพ

มุ่งพัฒนางานและบุคลากร

      ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต เราใช้เครื่องจักรและเครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำสูงในระดับสากล เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพสูง บุคลากรของเราได้รับการฝึกฝนอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ บริษัทฯมีทีมเทคนิคและออกแบบที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความรู้เชิงลึก ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำให้กับลูกค้า

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

   เราปฏิบัติต่อลูกค้าดั่งหุ้นส่วนธุรกิจและพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับคุณ เราจึงมีนโยบายการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาจุดยืนด้านราคาและคุณภาพให้มีศักยภาพเหนือมาตรฐานในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เราตระหนักถึงความสำคัญของเวลาซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของลูกค้า เราจึงให้คำมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อที่จะส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพตามเงื่อนไขเวลาที่ลูกค้าต้องการ เราเล็งเห็นความสำคัญต่อทุกชิ้นงานที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราผลิต

ใส่ใจความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และความปลอดภัยต่อลูกค้าและบุคลากรเป็นหลัก เราปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดของเสียในกระบวนการ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และลดความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

รางวัลที่บริษัทฯได้รับ

“Strong Support in Year 2006”

Hana Semiconductor (Ayutthaya) Co., Ltd

“Best Practice Supplier Award 2012”

SEWS-Components (Thailand) Limited

“Distinguished support of RMUTL Summer Training Program 2015”

Rajamangala University of Technology Lanna

ข้อมูลเชิงตัวเลขของบริษัท

±0.002 มิลลิเมตร

มาตรฐานความละเอียดของชิ้นงานที่เราผลิต

30 ปี

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงานกว่า30 ปี

100%

แรงงานของเราเป็นแรงงานภายในประเทศทั้งหมด

ลูกค้าของเรา